Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude 
22-Videoxogando-(Aprende-cos-teus-fillos-as).jpg

VIDEOXOGANDO: Aprende cos teus fillos-as VENRES (1 h)

Inicio da actividade: 08-07-2022
Fin da actividade: 08-07-2022
Dias da actividade: Venres 8 de xullo
Horarios: 17:00 a 18:00 h
Destinatarios/as: 6 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Público dirixido: Público Familiar
Acceso: De balde
Lugar da actividade: Peirao de Arcade

Inscricións ata: Mércores, 6. Julio 2022

DESCRICIÓN

As ferramentas dixitais desenvolven habilidades coma a creatividade, resolución de problemas, resistencia á frustración e motivan a aprendizaxe.

Xogade, descubride e aprendede cousas que vos unirán moito máis, usando Scratch JR, CodeSpark e Code.org

 

Modo de pago: Non reporta pago Concellerías implicadas: Concellería de Xuventude, Concellería de Cultura

 

Inscrición en LIÑA - VIDEOXOGANDO Obradoiros

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAN ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 39