CURSOS / Concellería de Mocidade 
CARTEL-NOVAS-SENDAS-PROGRAMA-FORMACIÓN.jpg

Psicomotricidade e recursos pedagóxicos para atender á diversidade (30 h)

Inicio da actividade: 25-05-2024
Fin da actividade: 22-06-2024
Dias da actividade: Os sábados do 25 de maio ao 22 de xuño 2024
Horarios: de 09:30 a 14:30 h
Destinatarios/as: 16 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Público dirixido: Público Xeral
Prazas: mín. 10 máx. 18 prazas
Acceso: De pago
Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións
Lugar da actividade: Casa da Cultura Regina Míguez Doval Soutomaior
Inscricións:  desde Martes 20 de febreiro ás 9:00 h
ata Luns 20 Maio 2024 ás: 17:00 h.

DESCRICIÓN

Contidos: traballar a psicomotricidade como ferramenta de inclusión para dar resposta ás necesidades das persoas rachando coa premisa de segregación por capacidasdes de cara a promover unha educación e participación participativa que fomente a atención á diversidade en positivo.

Lugar actividade: Casa da Cultura Rexina Míguez Doval (Soutomaior).

Datas e horarios:  sábados de 09:30 a 14:30 h presenciais os días 25 de maio, 1,8,15,22 de xuño.

* NON FAGA O PAGO, ata que sexa comunicada a ADMISIÓN e obtención de PRAZA., * Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior.

Custe empadroados/as: 12€  (Custe total: 12€) Custe NON empadroados/as: 36€  (Custe total: 36€) Cotas: 1  Modo de pago: Pago único Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago, Fotocopia de DNI (Participante) Forma de entrega: omix@soutomaior.com ou Whatsapp: 638 822 868

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 214