CURSOS / Concellería de Medio Ambiente  
CARTEL-NOVAS-SENDAS-PROGRAMA-FORMACIÓN.jpg
Formación das agrupacións veciñais en prevención e defensa contra incendios forestais (40 h)
Inicio da actividade: 12-04-2024
Fin da actividade: 04-05-2024
Dias da actividade: Venres e sábados do 12 de abril ao 4 de maio 2024
Horarios: Os venres de 16:30 h - 20:30 h e sábados de 10:00 - 14:00 h
Destinatarios/as: 16 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Público dirixido: Público Xeral
Prazas: mín. 10 máx. 18 prazas
Acceso: De balde
Lugar da actividade: Antiga Escola de Alxán

Inscricións:  ata Permanente ata completar grupo 

 

DESCRICIÓN

Contidos: introducción aos incendios forestais, concienciación e ensino, prevención, autoprotección e evacuación, xestión de emerxencias e resposta, proxectos.

Lugar actividade: Antiga escola de Alxán (Soutomaior)

Datas e horarios: venres de 16:30 h - 20:30 h e sábado de 10:00 - 14:00 h presenciais, os días 12,13,19,20,26,27 abril  e 3 e 4 de maio de 2024 Persoas destinatarias: + 16 anos (menores con autorización)

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior

Modo de pago: Non reporta pago   

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 636