OBRADOIROS / Concellería de Mocidade  

Escola Municipal de Teatro 2023-2024 

Inicio da actividade: 06-10-2023
Fin da actividade: 28-06-2024
Dias da actividade: Os venres
Horarios: Según opción
Destinatarios/as: 4 - 17 anos
Menores: Menores con autorización
Público dirixido: Público Infantil-Xuvenil
Prazas: 18 prazas/grupo
Acceso: De pago
Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións
Lugar da actividade: Casa da Cultura Regina Míguez Doval Soutomaior
Inscricións: 
ata CUBRIR PRAZAS 

DESCRICIÓN

Transmitir ao alumnado coñecementos e técnicas básicas de expresión corporal e dramática, técnicas de vocalización e fala en público nun ambiente lúdico e distendido no que disfruten do traballo en grupo aprendendo dun xeito práctico e colectivo mediante dinámicas de educación non formal.

 

Destinatarios/as: para participar non se esixe nivel previo nin formación básica. Os grupos por idades aproximadas:

 

Horarios e grupos:

Itinerario: INFANTIL

Idades: 4 a 8 anos

Horarios: venres de 16:30 a 17:45 h.

Lugar: Casa da Cultura de Soutomaior “Regina Míguez Doval”.

 

Itinerario: XUVENIL 1 

Idades: 9 a 12 anos

Horarios: venres de 18:00 a 19:30 h.

Lugar: Casa da Cultura de Soutomaior “Regina Míguez Doval”.

 

Itinerario: XUVENIL 2

Idades: 12 a 17 anos

Horario:  venres de 19:45 a 21:15 h

Lugar: Casa da Cultura de Soutomaior “Regina Míguez Doval”.

 

Profesora:Tamara Campos 

IMPORTANTE: O alumnado inscrito no curso anterior deberá inscribirse novamente. A súa praza reservarase soamente ata que remate o prazo de inscrición. No caso de que neste prazo non se inscribese entón perderá a reserva de praza e adxudicarase ás persoas inscritas seguindo a orde de inscrición. 

A actividade ou grupo poderá cancelarse se non se cubren un mínimo de prazas.

* NON FAGA O PAGO, ata que sexa comunicada a ADMISIÓN e obtención de PRAZA., * Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior.

Horarios opcionais: Opción 1: Itinerario: INFANTIL Idades: 4 a 8 anos Horarios: venres de 16:30 a 17:45 h. Opción 2: Itinerario: XUVENIL 1 Idades: 9 a 12 anos Horarios: venres de 18:00 a 19:30 h. Opción 3: Itinerario: XUVENIL 2 Idades: 12 a 17 anos Horario: venres de 19:45 a 21:15 h Custe empadroados/as: 12€  (Custe total: 54€) Custe NON empadroados/as: 24€  (Custe total: 108€) Cotas: 4-1/2  Periodos de Pagos: outubro-novembro, decembro-xaneiro, febreiro-marzo, abril-maio, xuño Modo de pago: Bimensual (ou Custe total) Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Forma de entrega: omix@soutomaior.com ou Whatsapp: 638 822 868

 

Inscrición en LIÑA - Inscricións Escolas Municipais

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 974