OBRADOIROS / Concellería de Cultura  

Escola Municipal de Teatro para persoas adultas 

Inicio da actividade: 04-10-2023
Fin da actividade: 25-05-2024
Dias da actividade: Según opción
Horarios: Según opción
Destinatarios/as: 18 - e máis anos
Público dirixido: Público Xeral
Prazas: 15/grupo min. 10
Acceso: De pago
Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións
Lugar da actividade: Soutomaior e Arcade
Inscricións: 
ata CUBRIR PRAZAS 

DESCRICIÓN

Achegarnos ao teatro a través dun programa no que imos exercitar a memoria a través da aprendizaxe diálogos, traballar a expresión corporal mediante xogos de interpretación e improvisación e xerar un espazo para compartir en comunidade traballando en equipo. Utilizaremos técnicas de relaxación, xogos e risas para motivarnos e iniciarnos na práctica teatral nun contexto desenfadado e lúdico onde perseguimos ademais xerar interese polo teatro e a cultura galega tomando como referencia textos de Blanco Campo Amor, Manuel Castelao, Varela Buxán, Álvaro Cunqueiro e Valle-Inclán.

Itinerarios:
ADULTO 1: mércores de 10:30 a 12:00 h | Multiusos, Arcade
ADULTO 2: xoves de 18:30 a 20:00 h | Casa da Cultura de Soutomaior "Regina Míguez" (Soutomaior) 
 

Profesora: Saida Rkiek Sghiar
Duración: desde outubro 2023 ata maio de 2024.

IMPORTANTE.: Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior, A actividade ou grupo poderá cancelarse se non se cubren un mínimo de prazas.

* NON FAGA O PAGO, ata que sexa comunicada a ADMISIÓN e obtención de PRAZA., * Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior.

Horarios opcionais: Opción 1: ADULTO 1: mércores de 10:30 a 12:00 h | Multiúsos, Arcade Opción 2: ADULTO 2: xoves de 18:30 a 20:00 h | Casa Regina de Soutomaior Custe empadroados/as: 12€  (Custe total: 54€) Custe NON empadroados/as: 24€  (Custe total: 108€) Cotas: 4-1/2  Periodos de Pagos: outubro-novembro, decembro-xaneiro, febreiro-marzo, abril-maio, xuño Modo de pago: Bimensual (ou Custe total) Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Forma de entrega: omix@soutomaior.com ou Whatsapp: 638 822 868 Concellerías implicadas: Concellería de Cultura

 

Inscrición en LIÑA - Inscricións Escolas Municipais

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 819