Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Mocidade 
22-Escolas-Municipais.jpg

Escola Municipal de Debuxo e Pintura 2023-2024 

Inicio da actividade: 03-10-2023
Fin da actividade: 30-05-2024
Dias da actividade: Martes ou xoves según idade
Destinatarios/as: 4 - 17 anos
Menores: Menores con autorización
Público dirixido: Público Infantil-Xuvenil
Prazas: 12 prazas/grupo
Acceso: De pago
Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións
Lugar da actividade: Multiusos, Arcade
Inscricións:  ata CUBRIR PRAZAS

DESCRICIÓN

Transmitir ao alumnado coñecementos e técnicas básicas de debuxo artístico e pintura nun ambiente lúdico e distendido no que disfruten do traballo en grupo e á súa vez aprendan. Os grupos organízanse por idades orientativasasí como en función de niveis e experiencia.

Destinatarios/as: para participar non se esixe nivel previo nin formación básica, xa que damos a posibilidade de iniciarse desde a base ou de avanzar e experimentar a partir dos niveis de cada itinerario.

Os itinerarios por idades aproximadas:

Itinerario ESPERTANDO A CREATIVIDADE
Idades: 4 a 7 anos
Horarios: martes de 16:30 a 17:45 h.
Profesora: Andrea Menéndez

Itinerario INFANTIL 1 <<<COMPLETO>>>>
Idades: 8 a 11 anos (orientativas)
Horario: martes de 18:00 a 19:15 h.
Profesora: Andrea Menéndez

Itinerario INFANTIL 2

Idades: 8 a 11 anos (orientativas)

Horario: martes de 19:15 a 20:30 h.

Profesora:  Andrea Menéndez.

 

Itinerario XUVENIL 1
Idades: 12 a 15 anos (orientativas)
Horario: xoves de 16:30 a 18:30 h.
Profesora: Belén Veleiro

Itinerario XUVENIL 2
Idades: 12 a 17 anos (orientativas)
Horario: xoves de 18:45 a 20:45 h.
Profesora: Belén Veleiro

IMPORTANTE: O alumnado inscrito no curso anterior deberá inscribirse novamente. A súa praza reservarase soamente ata que remate o prazo de inscrición. No caso de que neste prazo non se inscribese entón perderá a reserva de praza e adxudicarase ás persoas inscritas seguindo a orde de inscrición. 

A actividade ou grupo poderá cancelarse se non se cubren un mínimo de prazas.

* NON FAGA O PAGO, ata que sexa comunicada a ADMISIÓN e obtención de PRAZA., * Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior.

Grupos por Idade: GRUPO A: 4 - 7 anos / GRUPO B: 8 - 11 anos / GRUPO C: 12 - 15 anos / GRUPO D: 12 - 17 anos Horarios por idades: Opción 1: Itinerario ESPERTANDO A CREATIVIDADE | 4 a 7 anos | Os martes de 16:30 a 17:45 h. Opción 2: PRAZAS COMPLETAS Opción 3: Itinerario INFANTIL 2 | 8 a 11 anos (orientativas) | Os martes de 19:15 a 20:30 h. Opción 4: Itinerario XUVENIL 1 | 12 a 15 anos (orientativas) | Os xoves de 16:30 a 18:30 h. Opción 5 Itinerario XUVENIL 2 | 12 a 17 anos (orientativas) | Os xoves de 18:45 a 20:45 h. Custe empadroados/as: 15€  (Custe total: 60€) Custe NON empadroados/as: 36€  (Custe total: 144€) Cotas: 4  Periodos de Pagos: outubro-novembro, decembro-xaneiro, febreiro-marzo, abril-maio Modo de pago: Bimensual (ou Custe total) Bonificacións: *Consultar posibles bonificacións Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Forma de entrega: omix@soutomaior.com ou Whatsapp: 638 822 868

 

Inscrición en LIÑA - Inscricións Escolas Municipais

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 880