Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude   

debuxo-pintura.jpg

 

Escola M. Debuxo e Pintura

Do: 05-10-2018 ó: 31-05-2019
Inscricións ata: Mércores, 26. Setembro 2018
Horarios: 4 Grupos de horarios
Destinatarios/as: + 4 anos (menor con autorización)
Prazas: 12/grupo
Lugar da actividade: Multiusos de Arcade

Inscrición en LIÑA

Breve descrición:  transmitir ao alumnado coñecementos e técnicas básicas de debuxo artístico e pintura nun ambiente lúdico e distendido no que disfruten do traballo en grupo e á súa vez aprendan. Utilizando diferentes soportes para que vaian adquirindo nocións básicas e experimentando novos formatos e recursos. Clases organizadas por itinerarios.

Destinatarios/as: para participar non se esixe nivel previo nin formación básica, xa que damos a posibilidade de iniciarse desde a base ou de avanzar e experimentar. 

Forma de pago: realizarase entre o día 1 e 5 do período bimensual mediante ingreso bancario. Tamén se pode ingresar o importe total da actividade. Haberá que entregar recibo de pago na OMIX.

 

Grupos:  Grupos por idade

Grupo 1: ESPERTANDO A CREATIVIDADE (4 a 7 anos) / venres de 16,00 a 17,00 h  Grupo 2: INFANTIL debuxo e pintura (8 a 11 anos) / venres de 17,00 a 18,30 h  Grupo 3: XUVENIL debuxo e pintura (12 a 18 anos) / venres de 18,30 a 20,30 h  Grupo 4: ADULTO debuxo e pintura (+18 anos) / venres de 18,30 a 20,30 h

Custe empadroados/as: -35 anos: 60€ (15 €/bimensual) / +35 anos: 100€ (25 €/bimensual)
Custe NON empadroados/as: 144€ (36 €/bimensual)
Formas de pago: Pago por banco, Bimensual
Periodos de Pagos outubro/novembro - decembro/xaneiro - febreiro/marzo - abril/maio

Bonificacións: Só Empadroados/as *Consultar normativa Bonificacións

Documentos a entregar: - Si o/a solicitante é menor de idade, tamén o DNI do pai/nai/ titor/a, - Inscrición asinada polo/la solicitante ou do pai/nai/ titor/a, - Resgardo bancario si se fai transferencia ou depósito
Lugar de entrega: OMIX (Multiusos, Arcade)
 

 

Escola M. Debuxo e Pintura - QR Code Friendly
 

Utiliza este código QR para promocionar este evento Accesos : 271