Concellería de Vías e Obras
Casa do Concello

Axudas para corrixir impactos paisaxísticos

16-04-2021 / Vias e Obras

A Xunta de Galicia pon en marcha as axudas para a corrección dos impactos paisaxísticos nas vivendas galegas En concreto, poderán ser obxecto de subvención as seguintes actuacións: • Tratamento de paredes medianeiras vistas, mediante cobertura con materiais de revestimento, pintado ou tratamento vexetal, adaptadas aos criterios da Guía de cor e materiais de Galicia. • Revestimento e pintado de fachadas actualmente finalizadas...