Mércores, 21 Abril 2021 10:04

O Concello de Soutomaior pasa a nivel de restrición media-baixa

O Concello de Soutomaior pasa a nivel de restrición media-baixa

Debido á boa incidencia dos últimos días, o comité clínico decidiu que O Concello de Soutomaior pase  do nivel  de restricción media  a nivel de restricción media-baixa a partir do venres.

Medidas de prevención especificas para concellos con incidencia acumulada a 14 días inferior a 150 casos por cada cen mil habitantes

Durante o periodo comprendido entre as 23:00 e as 6:00 horas, as persoas unicamente poderán circular polas vías ou espazos de uso público para a realización de necesidades imprescindibles e contempladas no BOE

• Limítase a permanencia de grupos de persoas a un máximo de catro persoas en espazos pechados e de seis persoas en espazos abertos ao aire libre,sexan de uso público ou privado, agás que se trate de convivintes .

• No caso de agrupacións en que se inclúan tanto persoas conviventes como persoas non conviventes, o número máximo destas será de catro ou seis persoas en función de si se reúnen en espazos pechados ou abertos.

A máscara será obrigatoria en todo momento para as persoas de seis ou máis anos, tanto na vía pública, espazos ao aire libre e en espazos pechados de uso público ou abertos ao público, aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.

Lugares de culto: 50% da súa capacidade máxima permitida.,

 Velorios: 10 persoas por túmulo sexan ou non conviventes e 25 en espazos abertos.

ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN

• No interior: Limitación ao 50% da capacidade máxima permitida. A ocupación máxima será de 4 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.

Non se poderá prestar servizo en barra.

• Nas terrazas ao aire libre: Limitación ao 75% das mesas permitidas. A ocupación máxima será de 6 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.

• Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.

• Horario do peche ao público: 21:00 horas.

• Horario do peche ao público dos restaurantes: 23:00 horas sempre que cumpran os requisitos que se determinen no marco do Plan de Hostelaría segura.

• Permítese a recollida no local para consumo no domicilio ata as 22:30 horas.

• Permítese a entrega a domicilio ata as 24:00 horas.

Os cambios aprobados entrarán en vigor este venres, 23 de abril, desde as 00.00 horas.


Publicado en Sanidade
Visto 494 veces

Concellería de Sanidade
Casa do Concello

Novas medidas aprobadas polo comité clínico

07-05-2021 / Sanidade

Novas medidas aprobadas polo comité clínico que rexeran nos niveis de restricións  Entrada en vigor a partires das 00:00 horas deste Domingo. (Noite de Sábado para Domingo). Pendente de resolucions xudiciais, poden sufrir modificacions. ? Nivel Medio (Soutomaior) ·          Libre mobilidade ·          Sen toque de queda. ·          Hostalería ao 30% en interior e 50% en exterior ·          Reunións de 4 en lugares pechados e 6 en exteriores   Hostaleiros...