Luns, 16 Marzo 2020 09:58

Instrucións sobre xestión de residuos domésticos e COVID-19

Instrucións sobre xestión de residuos domésticos e COVID-19

Trasladamos as recomendacións que nos fixo chegar o Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico con relación á xestión dos residuos domésticos e COVID- 19.

Consideramos que son pertinentes en virtude das circunstancias actuais, e coa información dispoñible neste momento, para que as teñades en conta.

En relación coa xestión de residuos domésticos procedentes de fogares con persoas illadas/en corentena por COVID -19, coa información dispoñible ata o momento, realízanse as seguintes recomendacións en relación coa xestión de residuos, atendendo ao principio de precaución:

Manexo domiciliario dos residuos

Segundo as recomendacións do Ministerio de Sanidade, o material desechable utilizado pola persoa enferma e os seus coidadores (luvas, panos, máscaras), o EPI do persoal sanitario (excepto lentes e máscara) e calquera outro residuo do paciente, hase de eliminar no cubo de lixo disposto na habitación, preferiblemente con tapa e pedal de apertura. A bolsa de plástico onde se deposite debe ter peche hermético e pecharse antes de sacarse da habitación. A máscara e as lentes débense retirar fóra da habitación do paciente, onde tamén haberá un recipiente para ese efecto, de características similares ás descritas anteriormente e con bolsa de plástico de peche hermético. Despois de cada depósito de residuos nestas bolsas (bolsa tipo 1) estas deberán pecharse e descartarse conforme ao indicado a continuación. A bolsa tipo 1, cos residuos anteriores, poderán descartarse co resto dos residuos domésticos sempre que estea pechada hermeticamente e introducida noutra bolsa pechada hermeticamente (bolsa tipo 2).

 

Xestión da bolsa con residuos do paciente

A bolsa tipo 2 depositarase exclusivamente no contedor de fracción resto, estando terminantemente prohibido depositala nos contedores de recollida separada de calquera das fraccións separadas (orgánica, envases, papel, vidro ou téxtil) ou o seu abandono na contorna. A fracción resto recollida: -destinarase directamente a entulleira ou incineración sen proceder á apertura manual das bolsas, se iso é posible, -no caso de que sexa necesario o tratamento previo, devandito tratamento realizarase de forma automática evitando a apertura manual das bolsas.

A recuperación de materiais só realizarase de forma automática; para extremar a seguridade, as autoridades competentes poderán acordar que os materiais queden almacenados durante polo menos 72 h.


 


Publicado en Sanidade
Visto 232 veces

Concellería de Sanidade
Casa do Concello

Carpas exteriores no Centro de Saúde de Arcade

08-04-2020 / Sanidade

O Concello de Soutomaior instalou dúas carpas exteriores na inmediacións do Centro de Saúde de Arcade. Tras unha reunión no Centro do alcalde Agustín Reguera co persoal sanitario  acordouse a instalación das carpas, unha para atender nos coches e outra para a espera dos pacientes no exterior e así evitar posibles aglomeracións no interior.