Martes, 24 Marzo 2020 10:12

Aprazamento do pago de todas as taxas municipais.

Aprazamento do pago de todas as taxas municipais.

O Concello de Soutomaior anuncia a suspensión temporal de todos os pagos e taxas municipais. A medida pretende aliviar os posibles problemas económicos que poidan xurdir entre a veciñanza a raíz do parón económico resultante do confinamento.

Desta maneira, durante todo o tempo que dure o estado de alarma sanitaria, ademais de suspenderse todos os prazos administrativos que estaban en marcha, tamén se aprazan todos os pagos e taxas municipais que os veciños deberían afrontar durante estes meses.

Unha vez finalizado o estado de alarma realizarase un novo calendario no que se terá en conta a situación actual.

Tamén se está elaborando unha táboa de bonificación aos afectados pola paralización das actividades comerciais xa que non se poden eliminar impostos porque é ilegal, pero si bonificalos para tratar de axudar a todos aos que a situación actual está a supoñerlles un grave problema.


Publicado en Alcaldía
Visto 136 veces


Alcaldía
Casa do Concello

Novo calendario pago tributos municipais

02-06-2020 / Alcaldía

Normas para a cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. calendario de cobro de xuño a decembro do exercicio 2020.  A afectos de garantir ás persoas contribuíntes as maiores facilidades para o pago dos seus tributos durante un período temporal o mais escalonado posible dáse publicidade ao novo calendario de cobro de tributos do Concello de Soutomaior. Para a...