Category Image  CURSOS / Concellería de Xuventude 
curso-de-cajeroa-con-practicas.jpg
Curso de caixa - reposición  (60 h)

 

Do: 17-02-2020 ó: 28-02-2020
Inscricións ata: Mércores, 12. Febreiro 2020
Horarios: 17 a 28 de febreiro teórica (20 h) e primeiras semanas de marzo prácticas (40 h)
Destinatarios/as: 16 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 15 Prazas
Lugar da actividade: Multiusos, Arcade

DESCRICIÓN

Datas: do 17 de febreiro a 28 de febreiro parte teórica e primeiras semanas de marzo parte práctica.

Obxectivos: aprender a efectuar o peche dunha operación de venda. Aprovisionar o punto de venda, animalo e mantelo operativo.Preparar a caixa, rexistrar e cobrar operacións.

Contidos: Aprovisionamento e almacenaxe na venda. Xestión de stocks e inventarios. Almacenaxe e distribución interna de productos. Animación e presentación do produto no punto de venda. Organización do punto de venda. Animación básica no punto de venda. Presentación e empaquetado de produtos para a venda. Operacións de caixa na venda. Caixa e Terminal Punto de Venda.

Datas e horarios:17, 19, 21, 26, 28 febreiro parte teórica de 09.30 a 13.30 h.  O inicio das prácticas será cando remate a parte teórica en marzo en xornadas de 4 h/día e realizarase nunha empresa en Pontevedra. O desprazamento correrá a cargo do alumno/a.Os horarios serán ou de mañá ou de tarde.Isto acordarase co alumnado durante o curso.

 

DESCARGA O BIX: 2020-1-Cuatrimestre-BIX.pdfCuste empadroados/as: 15€ (Custe total: 15€) Custe NON empadroados/as: 45€ (Custe total: 45€) Cotas: 1Modo de pago: Pago único Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Lugar de entrega: OMIX ou correo electrónico

 

Inscrición en LIÑA

Actividade
Participante

DATOS PERSOAIS

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


DOCUMENTO DE IDENTIDADE


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

O/a Participante, no caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 131