Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude 
teatro.jpg
Escola Municipal de Teatro 2019  (1 1/2 h/sesión)

 

Do: 03-10-2019 ó: 27-06-2020
Inscricións ata: Venres, 24. Xaneiro 2020
Horarios: Xoves, Venres ou Sábados
Destinatarios/as: 4 - 17 anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 20/grupo
Lugar da actividade: Multiúsos, Arcade

DESCRICIÓN

Grupo Infantil: 4 a 8 anos; sábados de 12:00 a 13:30 h.
Grupo Xuvenil 1: 9 a 12 anos; venres de 20:00 a 21:30 h
Grupo Xuvenil 2: 13 a 17 anos; venres de 21:30 a 23:00 h
Grupo xuvenil avanzado: de 13 a 17 anos; xoves de 20.30 a 22.00 h 

Ten preferencia o alumnado do curso anterior.
Forma de pago: mediante ingreso bancario que se realizará entre o día 1 e 5 do primeiro  mes de cada bimestre. Tamén se pode ingresar o importe total da actividade. 

 

Descargar adjuntos:
 2019-4-Trimestre-BIX-Xuventude 
 Grupos por Idade: GRUPO A: 4 - 8 anos / GRUPO B: 9 - 12 anos / GRUPO C: 13 - 17 anos Custe empadroados/as: 12? (Custe total: 54?) Custe NON empadroados/as: 24? (Custe total: 108?) Cotas: 4 + 1/2Periodos de Pagos: outubro/novembro - decembro/xaneiro - febreiro/marzo - abril/maio - xuño Modo de pago: Bimensual (ou Custe total) Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Lugar de entrega: OMIX ou correo electrónico

 

Inscrición en LIÑA

Actividade
PARTICIPANTE

DATOS PERSOAIS

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


DOCUMENTO DE IDENTIDADE


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 253