Category Image  OBRADOIROS / Plan Municipal de Voluntariado 
moneco.png
Voluntariado Soutopequeno 

 

Do: 29-03-2019 ó: 31-03-2019
Inscricións ata: Xoves, 28. Marzo 2019
Destinatarios: 16 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Lugar da actividade: Multiusos - Peirao de Arcade

DESCRICIÓN

Voluntariado social, educativo e cultural
 

Departamento: Cultura. Concello de Soutomaior.
Programa: O festival de cine e música SOUTOPEQUENO celébrase no Concello de Soutomaior os días 28, 29, 30 e 31 de marzo, un Festival de cine e música no que ademais haberá pequenos obradoiros musicais e cinematográficos. + info en www.soutopequeno.com
Requisitos: non precisa de experiencia nin requisitos específicos
Funcións: acomodar aos nenos e nenas que asistan ás proxeccións de cinema así como á saída das proxeccións, axudar ao profesorado cos nenos e nenas nos propios obradoiros, recollida e entrega de entradas para as proxeccións, axuda na propia organización do evento no que poida xurdir día a día sempre como apoio e sen responsabilidade seria.
Número de prazas: sen límite.
Datas e horarios: venres 28 a partir dás 20h e sábado 29 e domingo 30 dende ás 11:30 horas ata ás 13:30 e 16:00 horas ata ás 20:30h.
Para o voluntariado dispoñemos de catering sempre e cando o número de horas faga estar dispoñible mañá e tarde, dispoñemos de medio catering si é só media xornada.

 


 

Inscrición en LIÑA

Actividade
Participante

DATOS PERSOAIS

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


DOCUMENTO DE IDENTIDADE


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

O/a Participante, no caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?

Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 193