OBRADOIROS / Concellería de Igualdade  
enredadas.jpg
Enredadas I e II 
Programa de dinamización comunitaria

Inicio da actividade: 02-09-2024
Fin da actividade: 30-04-2025
Horarios: Según a súa preferencia
Destinatarios/as: 18 - e máis anos
Público dirixido: Mulleres
Prazas: 20 prazas
Acceso: De balde
Lugar da actividade: Multiusos, Arcade
Inscricións:  desde Luns 1 de xullo 2024 ata Mércores 12 de xullo 2024 

 

DESCRICIÓN

Programa de dinamización comunitaria nas asociacións de mulleres.

Dirixido: Asociacións de Mulleres ou asociacións de veciñás con vogalia da muller do Concello de Soutomaior

Horarios opcionais: Opción 1: ENREDADAS I (Cursos de setembro a novembro) Opción 2: ENREDADAS II (Cursos de febreiro a abril) Modo de pago: Non reporta pago   

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 147