Ordenanza tenencia de animais na vía pública

Esta Ordenanza ten por obxecto regular a tenencia de animais na vía pública. 

Ordenanzas