Bando Limpeza de terreos e protección contra incendios forestais