Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Educación   

 

18-Horta-Urbana-(Cartel).jpg

 

Horta Urbana: Parcelas, prazas libres 

Do: 31-01-2019 ó: 31-01-2020
Inscricións ata: Luns, 17. Decembro 2018
Horarios: Libre
Destinatarios: 18 e + máis
Prazas: 8 prazas
Lugar da actividade: Parcelas Horta Urbana

Inscrición en LIÑA

Compromiso de participacion e aceptacion de normas - Escola Municipal de Horta Urbana Ecoloxica.pdf

 

DESCRICIÓN 
Dirixido a: A Persoas que queiran aprender e experimentar a opción de cultivar e obter hortalizas ecolóxicas sen impacto no medio así como consumir produtos máis sans. Familias que queiran a través do contacto coa terra e a natureza educar tomando conciencia dos ritmos biolóxicos das persoas.
 
CUSTE: cando se lle confirme a praza terá que pagar unha fianza de 10€/persoa que se devolverá ao final cando remate o compromiso de continuar coa parcela/horta.
 
 

 

 

 
         
Custe empadroados/as: 10 € (Fianza)
 
Formas de Pago: Abono de fianza
 
Documentos a entregar: - Fotocopia do DNI, Resgado bancario do pago da cuota
Lugar de entrega: Por correo electrónico ou físicamente na OMIX
 

Actividade
Participante

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina

Documento de Identidade
Verificación Idade
Normas e Condicións
Autorización envío de información

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?

Autorización uso das imaxes

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.

Sinatura do/a Participante ou persoa que autoriza

En caso de que a persoa solicitante sexa menor de idade, a sinatura debe ser do pai, nai ou titor/a. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben, borre e volva a facela.


 


Accesos : 175