OBRADOIROS / Concellería de Deportes  
post-camiño-portugues-.jpg
RUTIÑA PEREGRINA. Camiño Portugués (3 h.)

Inicio da actividade: 26-05-2024
Fin da actividade: 26-05-2024
Dias da actividade: Domingo 26 de maio 2024
Horarios: 10:00 a 13:00 h
Destinatarios/as: Todas as idades - e máis anos
Menores: Menores con autorización, -16 anos acompañados, Menores de idade empadroados/as: DE BALDE
Público dirixido: Público Familiar
Prazas: 20 prazas
Acceso: De pago
Lugar da actividade: Concello de Soutomaior

Punto de encontro>>>> Carballeira do Peirao de Arcade
Inscricións:  ata Luns 20 de maio 2024 ás: 13:00 h.
DESCRICIÓN

Adultos e menores acompañados, habituados a camiñar en entorno natural que realicen actividade física con regularidade e teñan unha boa condición física.

  • Dificultade: Baixa.
  • Requisitos de participación:
    • Distancia do percorrido aproximado: 8 Km.
    • Inclue: actividade guiada por TD2 en media montaña; seguro de accidentes deportivos e agasallo de participación.
    • Menores idade empadroados/as: DE BALDE
    • Punto de encontro: Carballeira do Peirao de Arcade

* NON FAGA O PAGO, ata que sexa comunicada a ADMISIÓN e obtención de PRAZA. (Envío de mensaxe vía Whatsapp), * Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior.

Custe empadroados/as menores de (-18 anos): 0,00 Custe empadroados/as: 5€  Custe NON empadroados/as: 5€  Cotas: 1 cota  Modo de pago: Pago único   Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago, Fotocopia do DNI (Participante) Forma de entrega: Enviar a: deportes(arroba)soutomaior.gal ou Whatsapp 659 313 672

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 2468