Category Image  CURSOS / Concellería de Educación 
Inglés-básico.jpg

Inglés básico (30 h.)

Inicio da actividade: 03-03-2023
Fin da actividade: 29-04-2023
Dias da actividade: Venres e sábados
Horarios: Venres 18:00 a 20:00 e Sábados de 11:30 a 13:30
Destinatarios/as: 16 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 15 prazas
Acceso: De pago
Lugar da actividade: Multiúsos, Arcade

Inscricións:  ata 24 de febreiro

DESCRICIÓN

Este curso ten como obxectivo principal que o alumnado adquira correctamente os coñecementos gramaticais máis básicos para iniciarse nesta lingua.

Para isto iremos paso a paso e comezaremos desde o principio e desde o nivel medio do grupo co fin de que aproveiten ao máximo as sesións e poida iniciar conversacións sobre temas cotiás e as súas competencias profesionais, xa que o inglés converteuse nun idioma moi importante en todos os ámbitos profesionais. Será un curso moi práctico onde terá moitas importancia a parte prácticas de conversación.

Datas parte teórica presencial: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de marzo; 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de abril.

 

Descarga:

 INFORMACIÓN IMPORTANTE PROGRAMA DE FORMACIÓN (PDF)

 

Custe empadroados/as: 12€  (Custe total: 12€) Custe NON empadroados/as: 36€  (Custe total: 36€) Cotas: 1  Modo de pago: Pago único   Documentos a entregar: Fotocopia de DNI (Participante), Tarxeta de desemprego (si é o caso) Forma de entrega: omix@soutomaior.com ou Whatsapp: 638 822 868

 

Axenda destacados - Inscrición en LIÑA

 

Lembre que a asignación de prazas está suxeita a criterios como empadroamento, a orde de inscrición, desemprego, idade, etc. Farase lista de agarda en caso de cubrirse por posibles baixas ou cancelacións.


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 425