Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Cultura 
22-Informática-para-adultos-(Cartel).jpg

Minicursos para persoas adultas: xestións básicas en internet e redes sociais (1 h)

Inicio da actividade: 04-07-2022
Fin da actividade: 20-07-2022
Dias da actividade: 4 a 6 xullo - 11 a 13 xullo - 18 a 20 xullo
Horarios: de 10:30 a 11:30 h
Destinatarios/as: 45 - e máis anos
Público dirixido: Público xeral
Prazas: 6 prazas/minicurso
Acceso: De pago
Lugar da actividade: Biblioteca Municipal

Inscricións ata: Xoves, 23. Junio 2022

DESCRICIÓN

Contidos:

Operacións básicas en Internet e redes sociais. Como por exemplo: como pedir cita médica, inscribirse en actividades municipais, chave 365, solicitar unha cita para un trámite,  entrar no banco, etc

Realizaremos tres minicursos. As prazas son limitadas (6 persoas curso)

A escoller:

Minicurso 1: días 4 e 6 xullo
Minicurso 2: días 11 e 13 xullo
Minicurso 3: días 18 e 20 xullo
 

As prazas cubriranse por orde de inscrición. Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior.

 

Modalidade: Opción 1: Minicurso 1: días 4 a 6 xullo Opción 2: Minicurso 2: días 11 a 13 xullo Opción 3: Minicurso 3: días 18 a 20 Modo de pago: Non reporta pago

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 307