Category Image  OBRADOIROS / Plan Municipal de Voluntariado 
voluntariado.png

Voluntariado xuvenil: A pegada sostible no camiño (6 horas aprox.)

Inicio da actividade: 19-07-2021
Fin da actividade: 19-08-2021
Dias da actividade: desde 19 de xullo a 19 de agosto
Horarios: aproximado de 9:00 a 15:00 h incluídos descansos e actividade de lecer.
Destinatarios/as: 16 - 30 anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 8 prazas
Entrada: De balde
Lugar da actividade: Concello de Soutomaior

Inscricións desde: 07-06-2021
Inscricións ata: Xoves, 24. Junio 2021

DESCRICIÓN

Trátase dunha actividade na que se inclúen varias accións:  a acción principal sobre a que xiran o resto é a de recollida de lixo en zonas nas que chegan moito residuos ou ben porque os trae o mar ou ben pola ocupación que teñen no verán e a dificultade del acceso. Por outra banda,  incluímos a acción de creación artística e de esculturas co lixo recollido e por outra banda as actividades de formación para formar parte do equipo de monitores/as de sensibilización que deseñarán os obradoiros dirixidos a público xeral, participanado na organización da exposición itinerante ‘Ti decides a pegada que queres deixar’ e na elaboración e deseño de contidos para redes sociais e realización de actividades de lecer.

 

Inclúe: actividades, material, personal titulado, seguridade, desprazamentos e para cubrir os gastos que poidan ocasionarse durante a acción voluntaria cada persoa  recibirá 6€/día para a cobertura de dietas, desprazamentos, etc. que se ingresarán directamente na conta de cada participante.

 


 

Inscrición en LIÑA


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 102