CURSOS / Concellería de Mocidade  
Curso de internet para procurar emprego (10 h.)
Inicio da actividade: 06-04-2021
Fin da actividade: 13-04-2021
Dias da actividade: 6, 8 e 13 de abril
Horarios: martes 6 de 10 a 13 h, xoves 8 de 10 a 13 h e martes 13 de 9.30 a 13.30 h.
Destinatarios/as: 16 - e máis anos
Prazas: 15 prazas (Min. 10 persoas empadroadas)
Acceso: Reserva de Butacas
Lugar da actividade: On-line

desde 08-03-2021  

 

DESCRICIÓN

Obxectivoscoñecer as posibilidades da internet e das distintas aplicacións informáticas para acceder ao mundo laboral. Aprender a manexalas para a procura activa de emprego.

Contidos: Buscadores: uso básico. Tipos de buscadores (Google, Yahoo, etc.). Agregar páxinas webs a marcadores ou favoritos e xestión destes. Localización de páxinas de emprego e o seu uso diario. Uso do correo electrónico a efectos de solicitude de participación en seleccións de persoal ou envío do currículo anexo. Envío de documentos en correos. Uso do PARA, CC e CCO.  Xestión de páxinas webs: almacenamento, gardar documentos, gardar imaxes, seleccionar texto e levalo a Microsoft Word. Webs empresariais. Portais de procura de emprego. Servizos públicos de emprego. Portais de emprego. Webs especializadas.Linkedin. Facebook. Twitter. Metabuscadores. Inserción do C.V. na internet. Manexo de agregadores. Aplicacións de espazo compartido (Dropbox). Adquirir os coñecementos teóricos e prácticos para xestionar a demanda de emprego por INTERNET.

Material que precisa o alumnado:un dispositivo con acceso a internet, cámara e audio. Pode ser un móbil, ordenador, tableta,etc.

 

DESCARGA O PDF:

2o Trimestre BIX Xuventude 2021

Custe empadroados/as: 6€  (Custe total: 6€) Custe NON empadroados/as: 18€  (Custe total: 18€) Cotas: 1  Modo de pago: Pago único (ou Custe total)   Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Forma de entrega: omix(arroba)soutomaior.gal ou Whatsapp: 638 822 868

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 414