Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Educación 
Familias-ante-a-Covid-19.png

Escola de Familias: Fomentar hábitos saudables (1 1/2 horas)

Inicio da actividade: 25-05-2021
Fin da actividade: 25-05-2021
Dias da actividade: Martes 25 de maio
Horarios: 18.30 a 20.00 h
Destinatarios/as: 18 - e máis anos
Prazas: 15 prazas
Lugar da actividade: On-Line JITSI MEET

Inscricións ata: Luns, 24. Mayo 2021

 


 

Inscricións Escolas Municipais

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 177