Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude 
escola-de-teatro.jpg

Escola Municipal de Teatro 2020 

Inicio da actividade: 08-10-2020
Fin da actividade: 26-06-2021
Destinatarios/as: 4 - 18 anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 10/grupo
Lugar da actividade: Multiúsos, Arcade

Inscricións desde: 01-09-2020
Inscricións ata: Venres, 27. Novembro 2020

DESCRICIÓN

Breve descrición: Transmitir ao alumnado coñecementos e técnicas básicas de de expresión corporal e dramática, técnicas de vocalización e fala en público nun ambiente lúdico e distendido no que disfruten do traballo en grupo e á súa vez aprendan. Destinatarios/as: para participar non se esixe nivel previo nin formación básica.

Observación: para adaptarnos as medidas de seguridade da COVID-19 e reducir o número de alumnado este ano reformulamos os grupos de aí que cando as persoas que xa estaban inscritas en anos anteriores inscribiranse no grupo que lles foi asignado e  comunidado por correo electrónico. As idades dos grupos son orientativas porque non é o único criterio que se valora senón que é un máis. 

Ante calquera dúbida consultar coa OMIX.

 


Horarios por idades: Opción 1: Grupo Infantil (4 a 8 anos) sábados de 10:30 a 12:00 h Opción 2: Grupo Infantil 1 (4 a 8 anos) sábados de 12:15 a 13:45 h Opción 3: Grupo Xuvenil 1 (9 a 12 anos) venres de 18:00 a 19:30 h Opción 4: Grupo Xuvenil 2 (12 a 14 anos) venres de 19:45 a 21:15 h Opción 5 Grupo Xuvenil 3 (14 a 17 anos) venres de 21:30 a 23:00 h Opción 6 Grupo Xuvenil avanzado (14 a 17 anos) xoves de 20:30 a 22:00 h Custe empadroados/as: 12€  (Custe total: 54€) Custe NON empadroados/as: 24€  (Custe total: 108€) Cotas: 4 + 1/2  Periodos de Pagos: outubro/novembro - decembro/xaneiro - febreiro/marzo - abril/maio - xuño Modo de pago: Bimensual (ou Custe total) Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Lugar de entrega: omix@soutomaior.com ou Whatsapp: 638 822 868

 

Escolas Municipais


ACTIVIDADE


DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 585