Category Image  CURSOS / Concellería de Xuventude   

supermercado.jpg

 

Curso carnicería en supermercado (60 h)

Do: 23-10-2018 ó: 16-11-2018
Inscricións ata: Xoves, 18. Outubro 2018
Horarios: martes e venres 17:30 a 20:30 h
Destinatarios + 16 anos (menor con autorización)
Prazas: 18 prazas
Lugar da actividade: Multiusos de Arcade

Inscrición en LIÑA

A Carne. Concepto. Características xerais e organolépticas das carnes. Almacenaxe e expedición de carne e produtos cárnicos. Preparación das pezas para a súa comercialización. Realizar o pesado de materias primas e de productos auxiliares. Cumprimentar rexistros de pesos e cantidades. Distribuir diferentes produtos de acordo ás súas características. Controlar existencias, entradas e saídas de produtos e realizar inventarios. Conservación das pezas. Exposición da mercancía. Envasado e envoltura. Normas de hixiene.

Metodoloxía: 20 horas teóricas + 40h  prácticas en empresas (Soutomaior e Pontevedra).
Datas: 23, 26, 30 de outubro; 6, 9, 13 e16 de novembro.

  
          
Custe empadroados/as: 10 €
Custe NON empadroados/as: 36 €
 
 
Documentos a entregar: - Fotocopia do DNI, - Inscrición asinada polo/la solicitante ou do pai/nai/ titor/a, - Resgardo bancario si se fai transferencia ou depósito
Lugar de entrega: OMIX (Multiusos, Arcade), Inscrición en Liña
 


Actividade
Solicitante

Os/as menores de idade deberán rexistrar o seu pai/nai/titor na seguinte páxina.

Documento de Identidade
Empadroado/a

Está vostede empadroado/a no Concello de Soutomaior?

Contacto
Verificación (Todas as idades)
Normas e Condicións
Autorización envío de información

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?

Autorización uso das imaxes

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.

Sinatura da solicitude

En caso de que o Solicitante sexa menor de idade, a sinatura debe ser do pai, nai ou titor.
Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que salío ben, borre e volva a facela.


 

Curso carnicería en supermercado - QR Code Friendly
 
Utiliza este código QR para promocionar este evento Accesos : 119