Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude   

 

escola-circo.jpg

 

Escola Municipal de Circo 

Do: 04-10-2018 ó: 30-05-2019
Inscricións ata: Mércores, 26. Setembro 2018
Horarios: realizarase no de maior demanda
Destinatarios: Todas as idades 0 (menores con autorización)
Prazas: 15/grupo
Lugar da actividade: Baixo Praza de Abastos de Arcade

 

DESCRICIÓN 

Breve descrición: actividade enfocada a achegar diferentes técnicas circenses  á mocidade. Estas disciplinas practicaranse dun xeito totalmente activo e participativo.

Contidos: Equilibrios, malabares, espectáculos aéreos, o mundo do Clown, maxia, etc. 

Forma de pago: realizarase entre o día 1 e 5 do primeiro mes de cada trimestre mediante ingreso bancario. Tamén se pode ingresar o importe total da actividade. Haberá que entregar recibo de pago na OMIX.

 

 

Tipo de grupos: Grupos por horarios (realizarase no de maior demanda)
Grupo 1: Mércores de 17.30 a 19.00 h  Grupo 2: xoves de 17.30 a 19.00 h     
Custe empadroados/as: 12€/trimestre
Custe NON empadroados/as: 24€/trimestre
Formas de Pago: Non reporta Pago
Periodos de Pagos: outubro/novembro/decembro - xaneiro/febreiro/marzo - abril/maio
Documentos a entregar: - Si o/a solicitante é menor de idade, tamén o DNI do pai/nai/ titor/a, - Inscrición asinada polo/la solicitante ou do pai/nai/ titor/a, - Resgardo bancario si se fai transferencia ou depósito
Lugar de entrega: OMIX (Multiusos, Arcade)
 

 


Accesos : 370