Solicitude de Carné

No momento de tramitar o carné ós solicitantes adultos se lles requiere por única vez a presentación do seu DNI, ou pasaporte e cumplimentar un formulario en PDF que pode descargar abaixo.

Ós solicitantes menores de 16 anos se lles pide que cumplimenten un formulario no que consta a autorización dos pais. 

Para editar o carné é necesario entregar unha foto. A biblioteca facilita este último requisito poñendo a súa disposición a posibilidade de facerse esa foto no momento da tramitación.

A información aportada polos socios está protexida pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos.


Descargar adjuntos:

17-solicitude-carne-menores.pdf (155 Descargas)
17-solicitude-carne-adultos.pdf (155 Descargas)