Todos os formularios en PDF de: Inscricións en Cursos e Obradoiros, Trámites municipais, Bases de Concursos, Bandos, Regulamentos e Ordenanzas. 

CONCELLERÍAS

Inscricións

  • Programa de Terapia Familiar
     Obxectivos xerais: Ofrecer ás familias do Concello un servicio de psicoterapia especializado para dar resposta ás posibles problemáticas ou dificultades familiares que se atopen. Obxectivos específicos: Restablecer e/ou mellorar as…

Bases e Normas

Programacións (Vixentes)

ALCALDÍA

Ordenanzas

Regulamentos

TRÁMITES

Padrón de Habitantes