Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Igualdade 
23-8-de-marzo-Día-da-Muller-(Historia-feminismo).jpg

Solicitude Guía didáctica: Historia do Feminismo 

Inicio da actividade: 09-03-2023
Fin da actividade: 31-03-2023
Destinatarios/as: 18 - e máis anos
Público dirixido: Público Xeral
Prazas: Cantidades limitadas
Acceso: De balde
Lugar da actividade: CIM (Multiúsos, Arcade)
Inscricións:  ata 31 de marzo

DESCRICIÓN

O concello de Soutomaior, a Concellería de Igualdade e o Centro de Información á Muller (CIM) pon a disposición de todas as persoas docentes ou aquelas que estean interesadas un exemplar da unidade didáctica Historia do movemento feminista en Galicia (1975-1983) FEITAS DOUTRAS, escrita por Raquel Fernández Reguera.

Unha unidade didáctica para traballar co alumnado de 4ª da ESO ou Bacharelato o rexurdir do Movemento Feminista Organizado en Galicia a finais do franquismo, prestando especial atención ó contexto do que emana e ó seu desenvolvemento durante a Transición. Este análise parte do ano 1975 por ser un momento de gran actividade social para as mulleres, no que grazas á celebración do Ano Internacional da Muller comezan a escoitarse as voces de mulleres feministas que se están a organizar.

Por outra banda, o punto de corte seleccionado é o ano 1983 porque a nivel estatal, nesta data o feminismo entra nas institucións coa creación do Instituto da Muller, e a nivel autonómico, créanse dúas publicacións feministas como son a revista Andaina e Festa da palabra silenciada.

Pódese solicitar a unidade didáctica FEITAS DOUTRAS, a través da páxina web do gabinete de prensa do Concello de Soutomaior, ou ben chamando por teléfono para realizar a inscrición ó Centro de Información á Muller (CIM).

 

*Cantidades limitadas

Modo de pago: Non reporta pago   

 

Inscrición en LIÑA

 

Lembre que a asignación de prazas está suxeita a criterios como empadroamento, a orde de inscrición, desemprego, idade, etc. Farase lista de agarda en caso de cubrirse por posibles baixas ou cancelacións.


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 381