Inscricións

  • Programa de Terapia Familiar
     Obxectivos xerais: Ofrecer ás familias do Concello un servicio de psicoterapia especializado para dar resposta ás posibles problemáticas ou dificultades familiares que se atopen. Obxectivos específicos: Restablecer e/ou mellorar as…