Mércores, 18 Abril 2018 12:42

Obras de restauración no Centro Multiusos de Arcade

Acolléndose ao plan de Subvencións para a rehabilitación do patrimonio histórico cultural da Deputación Provincial de Pontevedra levaronse a cabo as obras de restauración no Multiusos de Arcade.   

O ben, obxecto de rehabilitación, está incluído no catálogo do patrimonio arquitectónico protexido do Concellode Soutomaior.

Ten un grao de protección integral, permitíndose obras de conservación, restauración e consolidación, unicamente en casos de actuacións necesarias para adecuar o edificio á condicións de habitabilidade e sempre que non supoñan un dano dos valores que motivaron a protección integral.

Trátase dunha construción de finais do século XIXde carácter historicista.

A rehabilitación, realizada polo arquitecto Alfonso Penela, mantivo as fachadas e volumes principais.

O proxecto de restauración executouse en 3 conceptos

Albañilería:Rejuntadodo aparello de ladrillo mediante morteiro de cemento coloreadodas mesmas características e tonalidade que o orixinal

Pinturas e Vernices; Totalidade da carpintería exterior e na zona de aulas e na zona de auditorio exterior.

Cuberta : Na fachada principal existen dous arcos baixos, os cales presentan unha notable deterioración polo que se optou pola solución de cubrilos con chapa de zinc igual que os da parte superior co fin de alongar o seu durabilidade evitar a formación de humidades.

O proxecto de restauración das carpinterías exteriores e o seu entorno no Centro Multiusos de Arcade situouse nun orzamento final de 7.800 €
Concellería de Cultura
Casa do Concello

Concerto Musical – Quinteto Artístico

04-09-2018 / Cultura, Turismo e Patrimonio

Multiusos de Arcade – Venres 7 de setembro ás 20,30 h. A música clásica ten o seu espazo dentro da programación cultural do Concello de Soutomaior. Cinco novos músicos :Raúl Viceiro,Nicolás Cabaleiro, Conny Lechner, Manuel Bastos e Raul, ofrecerannos unha serie de obras cos seus instrumentos preferidos: Fagot,Oboe,Frauta,Trompa e Clarinete. Este concerto é unha mostra máis da colaboración do Concello de...