Mércores, 29 Setembro 2021 09:45

Concesión de subvencións á hostalería, negocios de lecer nocturno, ximnasios e axencias de viaxe por motivos da crise do covid-19

Concesión de subvencións á hostalería, negocios de lecer nocturno, ximnasios e axencias de viaxe por motivos da crise do covid-19

A xunta de goberno local do Concello de Soutomaior aprobou as bases para a concesión de subvencións á hostalería, negocios de lecer nocturno, ximnasios e axencias de viaxe por motivos da crise do covid-19 do concello de Soutomaior, coa colaboración da Deputación de Pontevedra.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas e xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica legalmente constituídas que teñan ata un máximo de 10 empregados.

Os beneficiarios deberán de reunir os seguintes requisitos:

Ter o seu domicilio social e fiscal no Concello de Soutomaior e desenvolver a súa actividade económica nun local, establecemento ou centro de traballo determinado aberto ao público na actualidade e con atención directa a leste.

Que estean dados de alta nalgún dos epígrafes do Imposto de Actividades Económicas, con anterioridade ao 14 de marzo de 2020.

Deberán atoparse ao corrente dos seus deberes fiscais co Concello de Soutomaior, coas Facendas Públicas (estatal e autonómica) e coa Seguridade Social.

Os conceptos subvencionables son:

 • Recibo do pago de alugueiro do local no que se exerza a actividade correspondente, do 14 de marzo de 2020 ata o 31 de maio de 2021.

• Recibo de pago da cota de autónomos (cuxos importes non fosen subvencionados ou bonificados), do 14 de marzo de 2020 ata o 31 de maio de 2021

 • Gastos derivados da contratación de servizos externos, tales como xestoría, mantemento, limpeza, seguridade, vixilancia, etc.

• Gastos derivados da contratación de seguros de responsabilidade civil, incendio, roubo ou accidentes asociados ao local de negocio e necesarios para o desenvolvemento da actividade.

 • Gastos de impostos e taxas municipais

• Gastos de luz, gas, telefonía ou outras subministracións correspondentes ao local onde se exerza a actividade e que se habían pago, do 14 de marzo de 2020 ata o 31 de maio de 2021

 • Salarios e seguridade social do persoal vinculado coa prestación da actividade no establecemento para o cal se solicita a subvención.

 • Facturas relativas a adquisición de material de desinfección en instalacións, elementos de protección e medidas de seguridade e hixiene, así como o mobiliario asociado a reforma e adaptación, do 14 de marzo de 2020 ata o 31 de maio de 2021

• Facturas relativas a modernización tecnolóxica (páxinas web, redes sociais, comandas dixitalizadas, márketing on- line)

A contía global da subvención será de 41.560,00 €

As solicitudes haberán de presentarse no prazo de 15 días hábiles, a contar desde o primeiro día hábil seguinte á publicación no Boletín Oficial da Provincia (24/09/2021).

No caso de que as solicitantes sexan persoas físicas e non dispoñan dos medios electrónicos necesarios para relacionarse electronicamente coa Administración, o Concello de Soutomaior prestaralles a debida asistencia, poñendo á súa disposición os medios necesarios para tal finalidade


 


Publicado en Comercio
Visto 473 veces

Comercio

Semana Nadal

Semana Nadal

20-12-2021 / Comercio

Mércores 22 “O tren de Papa Noel” Percorrido plas rúas de Arcade en tren acompañados por Papa Noel Mañas de 11,00 a 13,00 horas – Tardes de 16,30 a 18,30 horas Actividade de balde e por orden de chegada – Menores con 1 só acompañante 20 prazas por viaxe (Saída Alameda Talo Río)   Xoves 23 “Recepción de Papa Noel e os elfos da luz” Carpa instalada...

Este Nadal merca O Noso – Entrega de plantas

Este Nadal merca O Noso – Entrega de plantas

20-12-2021 / Comercio

Este próximo xoves 23 de decembro procederase á entrega dunha planta a todos aqueles que xustifiquen compras no comercio local por importe como mínimo de 30 €. Esta campaña de apoio...

Concesión de subvencións á hostalería, negocios de lecer nocturno, ximnasios e axencias de viaxe por...

Concesión de subvencións á hostalería, negocios de lecer nocturno, ximnasios e axencias de viaxe por...

29-09-2021 / Comercio

A xunta de goberno local do Concello de Soutomaior aprobou as bases para a concesión de subvencións á hostalería, negocios de lecer nocturno, ximnasios e axencias de viaxe por motivos...

Bonos Activa Comercio

03-05-2021 / Comercio

A Xunta de Galicia informa de que a partir de hoxe, luns 3 de maio, os galegos e galegas xa poden descargar os bonos desconto para consumir no comercio galego...

Campaña de apoio á economía local “...

09-04-2021 / Comercio

O Concello de Soutomaior a través da Concellería de Comercio convoca unha campaña de dinamización e apoio á economía local, co obxecto de fomentar de xeito directo o consumo da...

Feira de Arcade – Martes 13 de abril

09-04-2021 / Comercio

Coa desescalada iniciada hai uns días, o Concello de Soutomaior recupera a feira que se viña celebrando os días 13 e 26 na Alameda de Talo Río. O Concello lembra a...

2º Plan de rescate dirixidas a negocios...

23-02-2021 / Comercio

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a convocatoria da nova liña de axudas directas ao sector da hostalaría e outras actividades pechadas polas medidas sanitarias adoptadas desde xaneiro...

Exención do canon da auga aos establece...

22-02-2021 / Comercio

A Xunta publica no DOG o modelo de solicitude para a exención do canon da auga e coeficiente de vertido aos establecementos de restauración e ocio afectados na súa actividade...