Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude   

escola-teatro.jpg

 

Escola Municipal de Teatro

Do: 05-10-2018 ó: 21-06-2019
Inscricións ata: Mércores, 26. Setembro 2018
Horarios: 3 grupos de horarios
Destinatarios/as: 4 - 17 anos (menor con autorización)
Prazas: 20/grupo
Lugar da actividade: Multiusos de Arcade

Inscrición en LIÑA

Breve descrición: expresión dramática, plástica e musical co fin de domentar os recursos expresivos e comunicativos de cada participante. Estimular a fantasía, a imaxinación e a creatividade mediante o xogo dramático

Forma de pago: realizarase entre o día 1 e 5 do período bimensual mediante ingreso bancario .  Tamén se pode ingresar o importe total da actividade. . Haberá que entregar recibo de pago na OMIX.

 

Grupos:  Grupos por idade

Grupo 1: Infantil: 4 a 8 anos; sábados de 12,00 a 13,30  Grupo 2: Xuvenil 1: 9 a 12 anos; venres de 20,00 a 21,30 h  Grupo 3: Xuvenil 2: de 13 a 17 anos; venres de 21.30 a 23.00 h   

Custe empadroados/as: 54€ (12€/bimensual)
Custe NON empadroados/as: 108€ (24€/bimensual)
Formas de pago: Pago por banco, Bimensual, Pago total
Periodos de Pagos outubro/novembro - decembro/xaneiro - febreiro/marzo - abril/maio - xuño

Bonificacións: Só Empadroados/as *Consultar normativa Bonificacións

Documentos a entregar: - Si o/a solicitante é menor de idade, tamén o DNI do pai/nai/ titor/a, - Inscrición asinada polo/la solicitante ou do pai/nai/ titor/a, - Resgardo bancario si se fai transferencia ou depósito
Lugar de entrega: OMIX (Multiusos, Arcade)
 

 

Escola Municipal de Teatro - QR Code Friendly
 

Bonificacións: Só Empadroados/as *Consultar normativa Bonificacións

adadad
Utiliza este código QR para promocionar este evento Accesos : 387