Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude   

 

debuxo-pintura.jpg

 

Escola M. Debuxo e Pintura 

Do: 05-10-2018 ó: 31-05-2019
Inscricións ata: Luns, 15. Outubro 2018
Horarios: 4 Grupos de horarios
Destinatarios: 4 - 17 anos (menores con autorización)
Prazas: 12/grupo
Lugar da actividade: Multiusos de Arcade

 

DESCRICIÓN 

Breve descrición:  transmitir ao alumnado coñecementos e técnicas básicas de debuxo artístico e pintura nun ambiente lúdico e distendido no que disfruten do traballo en grupo e á súa vez aprendan. Utilizando diferentes soportes para que vaian adquirindo nocións básicas e experimentando novos formatos e recursos. Clases organizadas por itinerarios.

Destinatarios/as: para participar non se esixe nivel previo nin formación básica, xa que damos a posibilidade de iniciarse desde a base ou de avanzar e experimentar. 

 

 

Tipo de grupos: Grupos por idade
Grupo 1: ESPERTANDO A CREATIVIDADE (4 a 7 anos) / venres de 16,00 a 17,00 h  Grupo 2: INFANTIL debuxo e pintura (8 a 11 anos) / venres de 17,00 a 18,30 h  Grupo 3: XUVENIL debuxo e pintura (12 a 18 anos) / venres de 18,30 a 20,30 h Grupo 4: ADULTO debuxo e pintura (+18 anos) / venres de 18,30 a 20,30 h
Custe empadroados/as: -35 anos: 60€ (15 €/bimensual) / +35 anos: 100€ (25 €/bimensual)
Custe NON empadroados/as: 144€ (36 €/bimensual)
Formas de Pago: Bimensual
Periodos de Pagos: outubro/novembro - decembro/xaneiro - febreiro/marzo - abril/maio
Documentos a entregar: - Resgardo bancario si se fai transferencia ou depósito
Lugar de entrega: Por correo electrónico ou físicamente na OMIX
 

Actividade
Participante

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina

Documento de Identidade
Verificación Idade
Normas e Condicións
Autorización envío de información

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?

Autorización uso das imaxes

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.

Sinatura do/a Participante ou persoa que autoriza

En caso de que a persoa solicitante sexa menor de idade, a sinatura debe ser do pai, nai ou titor/a. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben, borre e volva a facela.


 


Accesos : 563