Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude 
orig_5b60ab1abf8543.18548200.jpeg
Escola Municipal de Debuxo e Pintura 

 

Do: 05-10-2018 ó: 31-05-2019
Inscricións ata: Venres, 5. April 2019
Horarios: 4 Grupos de horarios
Destinatarios: 4 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 20/grupo
Lugar da actividade: Multiusos, Arcade

DESCRICIÓN

Transmitir ao alumnado coñecementos e técnicas básicas de debuxo artístico e pintura nun ambiente lúdico e distendido no que disfruten do traballo en grupo e á súa vez aprendan. Utilizando diferentes soportes para que vaian adquirindo nocións básicas e experimentando novos formatos e recursos. Clases organizadas por itinerarios.

Destinatarios/as: para participar non se esixe nivel previo nin formación básica, xa que damos a posibilidade de iniciarse desde a base ou de avanzar e experimentar.

 


Grupos por Idade: GRUPO A: 4 - 8 anos / GRUPO B: 9 - 12 anos / GRUPO C: 13 - 17 anos / GRUPO D: 18 - 99 anos   Opción 1: ESPERTANDO A CREATIVIDADE (4 a 8 anos) / venres de 16,00 a 17,00 h Opción 2: INFANTIL debuxo e pintura (9 a 12 anos) / venres de 17,00 a 18,30 h Opción 3: XUVENIL debuxo e pintura (13 a 17 anos) / venres de 18,30 a 20,30 h Opción 4: Adultos +18 anos Custe empadroados/as: 12€  Custe NON empadroados/as: 24€ Periodos de Pagos: outubro/novembro - decembro/xaneiro - febreiro/marzo - abril/maio Modo de pago: Bimensual Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Lugar de entrega: OMIX Multiusos, Arcade

 

Inscrición en LIÑA

Actividade
Participante

DATOS PERSOAIS

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


DOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior, lea:

Normas e Condicións


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

O/a Participante, no caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?

Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 282