Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude 
cocina_jovenes.jpg
Escola Municipal de Cociña para Xóvenes 

 

Do: 02-02-2019 ó: 29-06-2019
Inscricións ata: Sábado, 30. Marzo 2019
Horarios: sábados de 11.30 a 13.30 h
Destinatarios: 10 - e máis anos
Menores: Menores con autorización
Prazas: 15/grupo
Lugar da actividade: Consultar na OMIX

DESCRICIÓN

Formación co fin de que compartan dun xeito ámeno, creativo e divertido os segredos da cociña, elaborando receitas variadas de aperitivos, pratos e sobremesas, sempre coa responsabilidade de incidir sobre todo na seguridade, limpeza e na adquisición de hábitos saudables a través da alimentación e da cociña. Aprender a elaborar pratos rápidos pero saudables e ricos.
Contidos: a comida rápida non ten porque ser comida “basura”; receitas de cociña de supervivencia pero rica, saudable e nutritiva; hábitos saudables, protocolos e normas de hixiene; utensilios e ferramentas; combinación de ingredientes, cociña con produtos de tempada, etc.

 


 Custe empadroados/as: 20 /TrimestralCuste NON empadroados/as: 40 /TrimestralPeriodos de Pagos: xaneiro-febreiro-marzo 8 € emp, 16 € non emp. (porque comezamos en febreiro) / Abril-maio-xuño 12 € emp, 24 € non emp. Modo de pago: Trimestral Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Lugar de entrega: OMIX ou correo electrónico

 

Inscrición en LIÑA

Actividade
Participante

DATOS PERSOAIS

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


DOCUMENTO DE IDENTIDADE


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

O/a Participante, no caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?

Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 567