Category Image  CURSOS / Concellería de Xuventude 
orig_5bb8d655a8ffe1.78751801.jpeg
Curso Preparatorio Obtención ESO 

 

Do: 21-01-2019 ó: 06-06-2019
Inscricións ata: Venres, 31. Mayo 2019
Horarios: luns e xoves de 18,30 a 20,30 h
Destinatarios: 18 - e máis anos
Prazas: 25 prazas
Lugar da actividade: Multiusos, Arcade

DESCRICIÓN

Traballaremos os contidos que se integran no programa de educación de persoas adultas coa finalidade de prestar un apoio ás persoas interesadas en presentarse aos exames das probas libres para a ESO.

 


  Custe empadroados/as: 30€ Custe NON empadroados/as: 60€ Modo de pago: Pago único Documentos a entregar: Resgardo bancario do pago Lugar de entrega: CIM Multiusos, Arcade

 

Inscrición en LIÑA

Actividade
Participante

DATOS PERSOAIS

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina


DOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior, lea:

Normas e Condicións


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

O/a Participante, no caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?

Normas e Condicións

ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


AUTORIZACIÓN USOS DAS IMÁXENES

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.


Accesos : 313