Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Igualdade   

 

homes.jpg

 

Obradoiro 25N: Homes con corazón 

Do: 25-11-2018 ó: 25-11-2018
Inscricións ata: Venres, 23. Novembro 2018
Horarios: de 16:30 a 18:30 h.
Destinatarios: 16 e + máis (menores con autorización)
Prazas: 15 prazas
Lugar da actividade: Multiusos de Arcade

Inscrición en LIÑA

 

DESCRICIÓN 
Ao longo da nosa vida, aprendemos unha serie de comportamentos por ser homes: “os nenos non choran”, “ti es o rei da casa”, “es forte e podes con todo”… Ser homes tal e como manda esta sociedade, ás veces, é unha carga para nós e fainos sufrir... Moitos sentimos que precisamos revisar eses roles aprendidos. Queremos reformular estereotipos que nos limitan e ver como recolocarnos desde outras masculinidades posibles.
 
HOMES CON CORAZÓN é un espazo para escoitarnos e compartir esas outras maneiras diferentes de ser homes neste mundo…
Un espazo para ver que cousas -das que nos transmitiron- van ben na nosa vida e nos conveñen nas nosas relacións… e que cousas non me gustan, me sacan enerxía ou me mancan, e adquirir ferramentas para cambialas.
Un espazo para ver como colocarnos desde os coidados e o bo trato para nós mesmos e nas nosas relacións. Como colocarnos para unha vida e uns vínculos que me fagan ben e me nutran…

 

 

 
         
Custe empadroados/as: de balde
Custe NON empadroados/as: de balde
Formas de Pago: Non reporta Pago
 
 
 
 

Actividade
Participante

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxina

Documento de Identidade
Verificación Idade
Normas e Condicións
Autorización envío de información

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?

Autorización uso das imaxes

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.

Sinatura do/a Participante ou persoa que autoriza

En caso de que a persoa solicitante sexa menor de idade, a sinatura debe ser do pai, nai ou titor/a. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben, borre e volva a facela.


 Accesos : 172