Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude   

cocina-xovenes.jpg

 

Escola M. Cociña para Xóvenes 

Do: 02-10-2018 ó: 31-05-2019
Inscricións ata: Venres, 12. Outubro 2018
Horarios: realizarase no de maior demanda
Destinatarios: 10 - 35 anos (menor con autorización)
Prazas: 15/grupo
Lugar da actividade: Casa do pobo de Moreira

Inscrición en LIÑA

“COAS MANS NA MASA E A VER QUE PASA”

actividade lúdica e de formación co fin de que compartan dun xeito ámeno, creativo e divertido os segredos da cociña, elaborando receitas variadas de aperitivos, pratos e sobremesas, sempre coa responsabilidade de incidir sobre todo na seguridade, limpeza e  na adquisición de hábitos saudables a través da alimentación e da cociña. Aprender a elaborar pratos rápidos pero saudables e ricos.

Contidos: a comida rápida non ten porque ser comida “basura”; receitas de cociña de supervivencia pero rica, saudable e nutritiva; hábitos saudables, protocolos e normas de hixiene;  utensilios e ferramentas; combinación de ingredientes, cociña con produtos de tempada, etc.

Tipo de grupos de horarios:  Grupos por horarios (realizarase no de maior demanda)
Grupo 1: sábados de 11.30 a 13.30 h  Grupo 2: sábados de 17.30 a 19.30 h      
Custe empadroados/as: 12 €/trimestre
Custe NON empadroados/as: 24 €/trimestre
 
Periodos de Pagos: outubro/novembro/decembro - xaneiro/febreiro/marzo - abril/maio
Documentos a entregar: - Resgardo bancario si se fai transferencia ou depósito
Lugar de entrega: Por correo electrónico ou físicamente na OMIX
 Actividade
Solicitante

Os/as menores de idade deberán rexistrar o seu pai/nai/titor na seguinte páxina.

Documento de Identidade
Verificación Idade
Normas e Condicións
Autorización envío de información

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?

Autorización uso das imaxes

Para poder participar nesta actividade debe aceptar o uso institucional que o Concello de Soutomaior poida facer das imaxes ou vídeos que se fagan durante a actividade.

Sinatura da solicitude

En caso de que a persoa solicitante sexa menor de idade, a sinatura debe ser do pai, nai ou titor/a. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben, borre e volva a facela.


 

Escola M. Cociña para Xóvenes - QR Code Friendly
 

Utiliza este código QR para promocionar este evento Accesos : 705