Category Image  OBRADOIROS / Biblioteca Municipal L. Seoane 
21-Obradoiro-de-Framcés.jpg

Obradoiro para adultos en Francés (1 hora/xornada)

Inicio da actividade: 08-11-2021
Fin da actividade: 30-05-2022
Dias da actividade: Luns alternos
Horarios: 18:40 a 19:40 h
Destinatarios/as: 18 - e máis anos
Prazas: Limitadas
Entrada: De balde
Lugar da actividade: Biblioteca Municipal

Inscricións ata: Luns, 2. Mayo 2022

DESCRICIÓN

A biblioteca municipal de Soutomaior ofrece dende o mes de novembro un obradoiro de interpretación en francés, tratase de ler e interpretar nese idioma unha obra de teatro. Dirixido a todas as persoas adultas que queiran practicar ou iniciarse no idioma.

 

Modo de pago: Non reporta pago

 

Inscrición en LIÑA

 


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAN ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 273