Alcaldía
Casa do Concello

Novo calendario pago tributos municipais

02-06-2020 / Alcaldía

Normas para a cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. calendario de cobro de xuño a decembro do exercicio 2020.  A afectos de garantir ás persoas contribuíntes as maiores facilidades para o pago dos seus tributos durante un período temporal o mais escalonado posible dáse publicidade ao novo calendario de cobro de tributos do Concello de Soutomaior. Para a...