Category Image  OBRADOIROS / Concellería de Xuventude  

escola-teatro.jpg

 

Escola Municipal de Teatro

Do: 05-10-2018 ó: 21-06-2019
Lugar actividade: Multiusos de Arcade
Horarios: 3 grupos de horarios
Destinatarios/as: 4 - 17 anos (menor con autorización)
Prazas: 20/grupo
Inscricións ata: Mércores, 26. Setembro 2018

Documentos a entregar:  - Si o/a solicitante é menor de idade, tamén o DNI do pai/nai/ titor/a, - Inscrición asinada polo/la solicitante ou do pai/nai/ titor/a, - Resgardo bancario si se fai transferencia ou depósito
Lugar de entrega: OMIX (Multiusos, Arcade)
Custe empadroados/as: 12 €/bimensual
Custe NON empadroados/as: 24 €/bimensual
Forma de pago: Pago por banco

         

Grupos por idade  
Grupo 1: Infantil: 4 a 8 anos; sábados de 12,00 a 13,30  Grupo 2: Xuvenil 1: 9 a 12 anos; venres de 20,00 a 21,30 h  Grupo 3: Xuvenil 2: de 13 a 17 anos; venres de 21.30 a 23.00 h   

Breve descrición: expresión dramática, plástica e musical co fin de domentar os recursos expresivos e comunicativos de cada participante. Estimular a fantasía, a imaxinación e a creatividade mediante o xogo dramático

Forma de pago: realizarase entre o día 1 e 5 do período bimensual mediante ingreso bancario .  Tamén se pode ingresar o importe total da actividade. . Haberá que entregar recibo de pago na OMIX.

 

 

Escola Municipal de Teatro - QR Code Friendly

Sigue este código QR
para + info na web

Accesos : 109